středa 8. dubna 2015


Leadrem? Nejdříve sám sobě.
 

                Poslední dobou se spousta lidí nazývá leadry. Lidmi, kteří určitým způsobem vedou ostatní. Co mi však není úplně jasné, je fakt, že spousta z nich o tom pouze mluví, ale ve skutečnosti se tak nechovají. A když ano, tak jenom před ostatními, ale sami sobě leadry ve svém volném čase nejsou. Alespoň jejich chování mimo dosah práce o tom vypovídá. Potom je tedy opravdu zavádějící samotný význam tohoto anglicismu. Lidé jsou zmatení, neví, co si pod tímto pojmem představit. Já se jim ani nedivím. Osobně znám spoustu lidí, co se za leadry považují, ale jejich chování je na míle vzdálené pravému významu slova. Na druhou stranu jsou zde tací, kteří to o sobě netvrdí nebo o tom ani neví, ale toho pomyslného ducha správného leadra v sobě mají.  Co by tedy měl mít pravý leadr za vlastnosti, charakter, přístup, aby se jím opravdu mohl nazývat?
„Chcete-li vybudovat podnik, vybudujte nejdříve sebe.“
Ano, tento citát od Tomáše Bati mluví za vše. Základem je, naučit se řídit sám sebe. Mít pevnou vůli, odhodlání, vytrvalost. Když se člověk do něčeho pustí, měl by mít tolik sebedisciplíny, aby byl ochoten věc dotáhnout do konce, ovládat se, mít nad sebou „pevnou ruku“. Někdo by si nyní mohl myslet, že vše stahuji pouze na klasický obchod, firmy apod., ale toto se dle mého názoru týká naprosto všeho. Ať už se člověk nadchne pro sport, divadlo, hudební nástroj, změnu stravy či cokoliv jiného, pouze jeho disciplína odhalí to, jak vážně to doopravdy myslí. Jestliže si člověk pořídí permanentku do posilovny, základem úspěchu je, chodit tam. Kolikrát má člověk za sebou perný den, nemá dobrou náladu, přirozeně ho to tedy láká, nejít tam. Ale může potom člověk čekat nějaké výsledky? Těžko. Stejné je to s výživou, trendem posledních pár let. Spousta lidí má dokonale propracované jídelníčky, vědí, co by správně měli jíst. Ale jak velké procento lidí to doopravdy dodržuje? Ne každý má natolik silnou vůli, aby byl ochoten udělat jistou změnu, posunout se. V tom případě takovýmto lidem žádný výživový poradce ani super program nepomůže. Je to o lidech samotných. Proto základem úspěchu každého leadra je, mít sebedisciplínu.


                Dalším poznávacím znamením je postoj. Kdysi jsem na jednom ze seminářů na osobní rozvoj slyšela fakt, že postoj je 95% úspěchu. Myslím si, že toto tvrzení je pravdivé. Člověk by se neměl pouze jako leadr chovat, ale měl by tak také vypadat. Lidé by od pohledu měli vidět, že je to schopný člověk, kterého se nemusí bát následovat. Měl by umět vysvětlit, proč je přínosné jít v jeho šlépějích, uznat svou hodnotu, ale na druhou stranu se nijak nenadřazovat, nepovyšovat nad ostatní. I on se totiž musel k tomu všemu propracovat, člověku tento dar, být leadrem, jen tak nespadne do klína. Člověk se musí změnit. Musí změnit své chování v takové, které je hodné následování. Měl by být vzorem a inspirací pro ostatní. Vše ale na základě činů a aktivity, nikoliv díky tlachání o tom, že takový je. Člověk to musí vidět, aby uvěřil, stejně jako nevěřící Tomáš v Novém zákoně.

                Je zajímavé, že spousta lidí je svým chováním příkladem a inspirací pro ostatní. Nemusí to být pouze lidé na úrovni práce, setkáme se s nimi také v rodinách, ve školách a různých zájmových aktivitách. Jsou to přesně ti lidé, kteří jsou natolik pokorní, aby se povyšovali nad ostatní. Pouze předávají nadšení a radost na ostatní. Dělají vše s chutí a především s odhodláním. Dokáží nadchnout, povzbudit druhé, pomoci, aniž by za to cokoliv požadovali. Přesně tito lidé jsou jistými drahokamy společnosti. Co je ještě zajímavější, nemusí se jimi nazývat. Mají to v sobě. Nepotřebují si nic dokazovat tím, že o sobě budou říkat: „Jsem leadr.“ Oni jimi prostě jsou.                Je opravdu spousta vlastností, které by správný leadr měl mít, aby se jím právem mohl nazývat. Proto je tolik knih o osobním rozvoji, leadrshipu. Kdo si tyto vlastnosti osvojí, ať už cíleně či nevědomky, je na dobré cestě k úspěchu. Ten pro každého znamená něco jiného. Někdo jej považuje za schopnost vést druhé v práci, v rodině, ve škole. Někdo jiný úspěch považuje za chuť pravidelně cvičit a zdravě jíst. Jedno je ale jisté, chce-li toho člověk dosáhnout, musí nejprve začít u sebe, aby to mělo ten správný efekt. Každý dům potřebuje pevné základy. Proto se nebojme a pracujme na sobě. Výsledek za to opravdu stojí! 


V.M.

Žádné komentáře:

Okomentovat