pondělí 7. března 2016


Co je v životě správné?


Občas se dostaneme do situací, které naprosto nechápeme. Jsme zmatení z toho, proč se dějí určité věci právě teď. Proč vše nemůže jít podle toho, jak jsme si to předem naplánovali a očekávali, že to tak opravdu bude. Čekali jsme, že naše předem připravená cesta je ta správná a cokoliv, co uděláme jinak, je špatně. Je ovšem klíčové položit si základní otázku. Je vhodné říkat, že je něco v životě správné?

Během posledních pár dní docházím k názoru, že tomu tak opravdu není. V danou chvíli nemůžeme rozeznat, zda to, co se nyní děje, je opravdu správné. Zjistíme to s odstupem času. Proto bychom se neměli bát důvěřovat svým rozhodnutím a volbám, pro které jsme se jednu chvíli rozhodli a v druhé ji nechápeme a vyčítáme si to. Všechno to, na co jsme v životě kývli, to, na jakou cestu jsme se dali, má v našem životě význam a svůj jistý smysl. Byť nám to mnohdy může připadat naprosto nelogické.
 

Představme si život, který by byl bez jakéhokoliv narušení, změn, těžkých rozhodnutí a výzev. Byl by jednoduše monotónní. Ale copak člověk od své přirozenosti touží po klidném žití bez jakéhokoliv zpestření? Ne. Člověk potřebuje akci, zdokonalování se, poznávání nových věcí. Když se podíváme kolem sebe, vše je stále v pohybu a neustále se vyvíjí. Stromy nezůstávají po celý rok obsypané listím, jahody zde nerostou po celý rok. Vše má svůj čas.  Bez důkladné přípravy a práce kolem setí bychom nemohli sklízet kvalitní a hojnou úrodu.

Nebraňme se tedy činnostem, které vyžadují naše úsilí, ať už je v jakékoliv podobě. Jednoduše naslouchejme našemu instinktu a zpětně se ho nesnažme měnit, důvěřujme mu. Nechme se životem nést. Do cesty nám přijdou přesně ty situace, které nám dodají sílu na plnění našich tužeb, přání, vizí. Každý máme cestu jinou. Proto bychom se neměli srovnávat s ostatními. Zaměřme se na sebe a na to, co víme, že je pro nás v životě důležité. Nebojme se pro to udělat maximum. Jestliže máte velké poslání, obrovskou vizi, cesta k jejímu uskutečnění nemůže být jednoduchá. Pak by ztrácela na své hodnotě.

"Jestliže najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede."                                                                                                                    (Arthur Charles Clarke) 

Važme si všech příležitostí, lidí a situací, které nám chodí do cesty. Jsou zde pro naše obohacení. Nesnažme se věci pochopit hned. Není to v naší moci. Dělejme vše co nejlépe a s plným odevzdáním se v tu chvíli, kdy jsme před ni postaveni. Buďme živí a dychtiví po činnostech, které nám dávají růst. Díky nim můžeme dojít k pochopení vlastního života. Pamatujme na to, že správné nebude nikdy nic, pokud neotevřeme svá srdce a nebudeme jim naslouchat.V.M.

Žádné komentáře:

Okomentovat